Tarot rådgivning
 

Hvad kan Tarot rådgivning bruges til?
Tarot kan bruges som rådgivning på den ofte uoverskuelige vej gennem livet. Via min intuition og indre oplevelse - samt Tarotkortenes betydning - afsløres skjulte budskaber. Når vi sammen ser nærmere på disse budskaber, udvides din indsigt og forståelse af dig selv og den situation, du er i lige nu.
 
Tarot afgiver informationer, der dels peger på vores stærke sider dels åbenbarer vores blinde pletter.
 
 

Hvad er Tarot?
Tarot er et ældgammelt visdomssystem, som er blevet overleveret gennem århundreder. Denne visdom udtrykkes gennem malede billeder.
 
Hvert billedkort er en bærer af den energi, som svarer til dets symbolindhold, og reflekterer og videregiver denne energi til kortenes bruger.
 
Tarot bliver derved et landkort, tegnet i symboler, som viser vej på en indre rejse - en eventyrlig opdagelsesrejse. Den formidler indsigt i og et nyt syn på uklare livssituationer.
 
Med udgangspunkt i din fødselsdato udregnes dit personligheds-, sjæls- og vækstkort, og på grundlag af dit navn udregnes dit talentkort:
 
Personlighedskortet viser de kvaliteter, du skal fremelske og udvikle i din personlighed.
 

 
Sjælskortet viser de indre kvaliteter som det gælder om at udvikle
 
Vækstkortet viser de energier, opgaver, udfordringer, udviklingsskridt osv. som er særligt aktuelle et givet antal år af dit liv.
 
Talentkortet viser dine medfødte talenter og ressourcer.
 
 
Her er en oversigt over kort fra Netspirit: 

Hørsholm Park nr 16  |  2970 Hørsholm  |  Mobil +45 24 48 78 48  |  jette-lilholm@godmail.dk